Det går trögt

Just nu går det trögt med uppsatsarbetet, väldigt trögt. Steg 1 i Panofskys modell gick ganska lätt, för alla fyra målningar som jag studerar. Sen gick det trögt tills steg 2 och 3 löste sig ganska lätt för en målning.

Jobbar på

Det har gått några veckor igen och jag har jobbat på ganska hårt tycker jag. Inledningskapitlet är fullt av text och jag har varit på museet igen för att titta på porträtten.

Publicerat den
Kategoriserat som Uppsats