Alfredo Jaar – Skoghall konsthall

Jag läser nu kursen Konstvärldar som handlar om offentlig konst. Före kursen tänkte jag att det är inte något jag är speciellt intresserad av. Men redan första veckan har det väckts många frågor som kittlar mitt intresse.

Känner du till Alfredo Jaars verk Skoghall konsthall?

Det gjorde inte jag, men oj så spännande det är!

Eller ska jag kanske säga hur spännande det var, för det fanns bara i 24 timmar.