Andra delkursen – läsmoment

Andra delkursen kallas läsmoment och beskrivs så här:
”Momentet innebär dels studium av äldre litteratur av sådan art att studenten förväntas vara förtrogen med den, dels studium av svenska doktorsavhandlingar.”

Den stora skillnaden från första delkursen är att man nu studerar helt på egen hand, man har inga seminarier. En tanke är säkert att studenten ska förberedas för uppsatsarbetet som är eget arbete.

Som student får man välja mellan ett antal böcker att skriva om och sen ska man också hitta en svensk doktorsavhandling. Jag valde Cennino Cennini ”Boken om målarkonsten” och Ragnar Josephsson ”Konstverkets födelse”. Det är böckerna. Sen valde jag Axel Gauffins avhandling om Simon Marcus Larsson.

Lärarna ger ett antal frågeställningar om varje text som man ska ta upp i sina svar. Nu har jag inte lämnat in och fått betyg än, men uppgiften passade mig ganska bra. Det knepiga, för de flesta, tror jag är att arbeta helt på egen hand. Man måste börja i tid så det inte blir alltför mycket att göra på slutet. Jag hade läst klart alla tre texterna före juluppehållet så jag kunde koncentrera mig på att skriva då och det fungerade bra.