Axel Gauffin

När jag våren 2020 skulle skriva b-uppsats i konstvetenskap valde jag Ivan Aguéli. Som så många andra som skriver om Aguéli färlitade jag mig på Axel Gauffins biografi i två delar. Det väckte mitt intresse för Gauffin, en viktig person i svensk konst- och kulturhistoria men som inte fått mycket uppmärksamhet. Här samlar jag de böcker och dokument jag har samlat på mig samt sådant jag hittat som jag tycker är intressant, lite som en dagbok kan man väl säga.

Digitalt material på nätet

Det finns inte mycket om Gauffin på nätet, men här är en del.

Ett urval av böcker och annat material som jag har samlat på mig

 • Gauffins doktorsavhandling: Finns i två delar: Simon Marcus Larsson I (1907) och Simon Marcus Larsson II (1908), eller som en del i en ny utgåva, Marcus Larsson – ett svenskt geni (1943).
 • Ferdinand Fagerlin (1910)
 • Musiken i målarkonsten (1913)
 • Konstverk och människor (1915)
 • Kulturmuseer och museumskultur (1921)
 • Franska målningar (1923)
 • Svensk sjuttonhundratalskonst (1923)
 • Svenska målningar intill tiden omkring 1870 (1926)
 • Ivan Aguéli – människan, mystikern, målaren del 1 (1940) och del 2 (1941)
 • Konstnären som blev museiman (1942)
 • Svenska konstnärsgestalter (1944)
 • På Zolas begravning – några minnesblad (1945)
 • Olof Sager-Nelson (1945)
 • Konstnären Prins Eugen (1915 och 1947)
 • Skulpturboken (1950)
 • Högtidstal och minneskransar (1952)

Uppsatser och avhandlingar

Jag känner inte till någon uppsats eller avhandling som handlar om Axel Gauffin, men här är några där Gauffins verk används på något sätt. Som du ser är det företrädesvis Aguélibiografin som förekommer.

 • “Att skåda igenom tecknens värld” – Några drag i Ivan Aguélis symbolistiska estetik, med tyngdpunkt i några verk han studerade under 90-talet. Uppsats för påbyggnadskurs i konstvetenskap, Stockholms Universitet, 1983, Viveca Wessel.
 • Ivan Aguéli. M.A. Thesis, Royal College of Art, 1988, Börje Almqvist (finns på Aguélimuseet).
 • Axel Gauffin och Franska 1700-talssalen, C-uppsats, Stockholms Universitet, 2002, Annakarin Rönnbäck (finns i Nationalmuseums arkiv).
 • Ivan Aguéli – drömmen om österlandet. B-uppsats, Uppsala Universitet, 2004, Kajsa Grip (finns på Aguélimuseet).
 • Konsten att ställa ut konst – en studie i Nationalmuseets basutställningsverksamhet under 70 år. Kandidatuppsats, Uppsala Universitet, 2004, Sofia Borg.
 • Ivan Aguéli orientalist eller oriental – en postkolonial studie. Magisteruppsats, Stockholms Universitet, 2009, Petra Borgkrantz.
 • Olof Sager-Nelsons relation till den belgiska symbolismen. D-uppsats, Linköpings Universitet, 2012, Niclas Franzén.
 • Romantikens sköna och sublima konst – konstnärerna Caspar David Friedrich och Marcus larsson. C-uppsats, Linköpings Universitet, 2015, Frida Hemmingsson.
 • “Swedenborgiansk anarkism” – En politisk-teologisk studie om relationen mellan mystik teologi och politisk filosofi hos Ivan Aguéli. Jönköping Universitet, 2019, Johan Arvidsson Lille.

Nationalmusei årsbok

Axel Gauffin skrev en del i Nationalmusei årsbok. Här är de artiklar som jag har hittat.

1921: Blommérs ängsälvor
1924: Det gamla huset; Rauch i Nationalmuseum och Uppsala universitets samlingar
1925: Claudius civilis: en målning och dess öden
1929: Kring Höckerts Lappkappell
1937: Karl Wåhlin in memoriam