C-kursen är igång

Inför höstterminen 2020 kom jag in på c-kursen i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Den löper hösttermin och vårtermin på distans 50% studietakt.

Kursen består av tre delkurser.

Första delkursen (7,5hp) heter teori och metod och i den skriver man ett antal inlämningsuppgifter utifrån att ha läst texter i artoklar och böcker. Under kursen har man digitala seminarier, ett i veckan, där deltagare och lärare diskuterar centrala frågor.

Andra delkursen (7,5hp) kallas läsmoment och i den arbetatar man på egen hand utan seminarier. Man läser två böcker och en doktorsavhandling och skriver om dem utifrån frågor man får från lärarna. Jag har läst Cennino Cennini ”Boken om målarkonsten”, Ragnar Josephsson ”Konstverkets födelse” och Axel Gauffins avhandling om Simon Marcus Larsson.

Sista delkursen är att skriva uppsatsen (15hp).

Just nu är vi i slutfasen av andra delkursen som ska lämnas in senast 17 januari. Jag har två texter klara och känner mig väl hyfsad nöjd.