Det här med AI

Jag är intresserad av teknik, i nästan alla dess former, men speciellt allting digitalt. Och AI eller artificiell intelligens är något sådant. Inte för att jag är speciellt kunnig om AI, men det kittlar mitt intresse högst betydligt.

Och det är ett område där det sker vansinnigt snabb utveckling.

Om ett AI skapar något (text, bild osv), vem har upphovsrätten och kan det vara konst? Det finns nog inget bra svar på det idag, för tekniken, juridiken och praxis springer inte lika snabbt.

T.ex. den här oändliga konversationen, helt skapad av AI. https://infiniteconversation.com/

Eller DALL-E, där en människa skriver en beskrivande text (prompt) och sen skapar AI en bild. Samma prompt för olika personer skapar inte exakt samma bild. Nu har nyheten kommit att som den som skriver/lägger in prompten som skapar en bild äger den bilden. Men om ett AI skapar prompten? Ja, många tankar.

Tankarna springer iväg åt alla olika håll. Ett framtida uppsatsämne kanske? Ja, kanske det.

För övrigt ska sista inlämningsuppgiften på kursen konstkritik in på söndag, så jag borde nog lägga tid på det.