En dyster julafton 1893

Det finns många händelser i Ivan Aguélis liv som är värda att uppmärksamma av olikas anledningar. I svenska tidningar förekommer den här berättelsen om en tragisk händelse julen 1893. Den involverar inte Aguéli själv men väl hans mor.

I Köpings Tidning, 2 januari 1893 läser vi:

En dyster julafton. TJänsteflickan Inga Mathilda Johansson, i tjänst hos änkefri Agelii i Sala, afhände sig lifvet förliden julafton å därvarande lasarätt genom intagande af fosfor och saffran. Motivet var det vid dessa fosfordramer vanliga. Hon erkända före sin död sitt tilltag för sköterskan å lasarättet. Flickan, som var endast 18 år gammal, hade innehavande höst inflyttat till Sala från Kila församling.

I Vestergötlands Annonsblad, 7 januari 1893 läser vi:

För att hon icke trifdes i sin tjänst into 19åriga tjänsteflickan Inga Matilda Johansdotter hos fru Agelii i Sala saffran och fosfor i sådan mängd, att hon på julaftonen dog på lasarettet, berättar S. A.

Även om Köpings Tidning inte skriver ut det så kan vi nog anta att stackars Inga Mathilda Johansson var gravid. RFSU berättar:

I slutet av 1800-talet använde kvinnor fosfor från tändstickor för att själva framkalla abort. Fosfor var inte bara effektivt utan mycket farligt. Det skrapades av tändstickorna och blandades sedan ut med till exempel mjölk och dracks. Många kvinnor blev fosforförgiftade och dog. Fosfortändstickor förbjöds sedan 1901 av precis den här anledningen.