Första delkursen – teori och metod

Delkursen beskrivs så här:
”Den inledande delkursen ger kunskaper om konstteorins och estetikens historia, materialkunskap och dokumentation samt kriterier för vetenskaplig text.”

Vi fick ett antal inlämningsuppgifter med frågor att besvara utifrån kurslitteraturen som var Gombrich ”Art and illusion : a study in the psychology of pictorial representation” och Kjørup ”Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori”. Varje vecka hade vi ett digital seminiarum där vi kunde diskutera kring litteraturen med lärare och varandra.

Båda böckerna är ganska mastiga och svåra, tycker jag. Jag fick läsa dem flera gånger för att ens försöka komma närmare texten. Så ett bra tips är att börja läsa tidigt och läsa om, även innan du vet vad inlämningsuppgifterna är.

Inlämningsuppgifterna handlade i stora drag om att läsa olika vetenskapliga artiklar och svara på frågor som vilken teori använder sig författaren av eller vilken vetenskaplig tradition tillhör hen. I många fall så måste man liksom läsa mellan raderna eller tränga in bakom texten och göra ett rimligt antagande och bygga argumentation för det antagandet utifrån litteraturen.

Jag kan ha fel förstås men min uppfattning är att lärarna vill se att du har läst artiklarna och litteraturen samt att du kan resonera utifrån litteraturen. Det handlar mindre (eller inte alls) om att du gör rätt eller fel val utan att du visar att du har tillgodogjort dig litteraturen och kan beskriva ditt resonemang. Det är svårt för man vill instinktivt svara rätt men jag tror inte det i alla fall finns ett rätt eller fel svar.

Så första delkursen var intensiv men mycket att läsa och ta till sig. Seminarierna som vi hade i Zoom (och bara textchatten i Zoom, inga videomöten) var inte så hjälpsamma tycker jag, inte för att skriva inlämningsuppgifterna i alla fall.