Inlämningsuppgift 4kd101 Konstvärldar

Just nu arbetar jag på inlämningsuppgiften för 4k101 Konstvärldar I, offentlig konst och jag tänkte dela med mig av den.

Sä här lyder instruktionerna:

Plats, platsens betydelse och det platsspecifika är uttryck och begrepp som ständigt återkommit under kursen. Din uppgift blir att fördjupa dig i detta.

Först: förklara varför plats och platsspecifik är grundläggande begrepp för samtidskonst i offentliga rum. Gör din redogörelse konkret och tydlig med hjälp av exempel på konstverk (var noga med att nämna konstnärsnamn, verkets titel, årtal och plats) – både svenska och  internationella. När du väljer exempel, undvik de konstverk som nämns i föreläsningarna.

Sen: utöver plats och platsspecifik är samtidskonst i offentliga rum relevant att diskutera också utifrån en rad andra dimensioner. I kurslitteraturen har vi exempelvis stött på klasstillhörighet, kön, etnicitet, sexualitet, tidsanda, religion, politk – för att nämna några. Vilka sådana dimensioner finns i dina exempel på konstverk? Förklara, lyft fram och motivera!

Avsluta med ett jämförande resonemang där du diskuterar hur dina samtida exempel på konst i offentliga rum skiljer sig från ett-två historiska (dvs. konst fram till 1970) exempel på konst i offentliga rum. De historiska exemplen (namnge även dessa med konstnärsnamn, titel och plats) väljer du förstås själv – men undvik sådana som nämns i föreläsningarna.

Längden är angiven som 10 000 tecken inklusive mellanslag, så drygt 3 000 per del av uppgiften. Det kan låta mycket, men 3 000 tecken försvinner snabbt. Som jämförelse är citatet ovan drygt 1 200 tecken.

Om referenser får vi veta:

Referenser: var noga med att använda dig av + referera till så mycket som möjligt av kurslitteraturen – för den som siktar på VG: minst sex av de åtta titlarna på kurslitteraturlistan. 

Det är en ganska normal inlämningsuppgift på avancerad nivå, skulle jag säga. Mycket att läsa, ganska öppna frågeställningar, en del att skriva. Det lägger ansvaret på studenten, vilket är bra, men kräver disciplin, vilket förstås kan vara svårt för vissa.

Vi fick på denna kursen veta inlämningsuppgiften när kursen startade. Det underlättar förstås. Det gör att jag läser väldigt strategiskt med uppgiften i åtanke. I praktiken läser jag all kurslitteratur, även de kapitel som kanske är exkluderade av läraren, och letar efter sådant som kan hjälpa mig skriva uppgiften. När jag läser markerar jag delar av texten som jag tror kan vara användbar och skriver tankar i marginalen. Sen går jag igenom alla texter och skriver in citat och tankar i Word. Det utgör sedan grunden jag bygger slutliga texten på. När texten är klar fixar jag alla referenser (håller reda på dem med Zotero) och dubbelkollar citat och sidhänvisningar.

Nu är det arbetet igång. Jag hoppas att i helgen ha renskrivningen klar så jag sedan kan börja slutföra texten. Jag skulle vilja ha det mesta klart innan nästa kurs börjar om drygt en vecka.