Ivan Aguéli

När jag våren 2020 skulle skriva b-uppsats i konstvetenskap valde jag Ivan Aguéli. I den processen såkte jag förstås på nätet och letade efter böcker. Eftersom jag inte någonstans hittade en samlad bild av vad som skrivits om honom tänkte jag att det kunde kanske hjälpa andra om jag skrev ner de böcker jag har hittat, som har någon bäring på Aguéli, hans liv och gärning. Så håll till godo!

(De kommer inte i någon speciell ordning. Jag kanske sorterar i framtiden).

Gauffin, Axel. 1940 och 1941. Ivan Agueli: människan – mystikern – målaren.
Ett verk i två delar, det du nästan måste läsa om du studerar eller är intresserad av Aguéli, och det nästan alla andra refererar till mer eller mindre. Finns på bibliotek men enstaka kopior går att köpa nu och då. Jag investerade i uppsättning för mig själv, för Gauffin är som ett uppslagsverk om Aguéli. Kan vara värt att veta att många brev av och till Aguéli finns återgivna, bara det gör det värt att skaffa Gauffin.

Meurman, Leo. 1996. Ivan Agueli: sökare, sjukling och djurvän.
Okänt förlag, kanske självpublicerad. Jag hittade den på Sala bibliotek. Meurman var läkare och skriver om Aguélis liv utifrån den vinkeln. Det mesta kommer dock vad det verkar från Gauffin.

Säfve, Torbjörn. 1981. Ivan Agueli – en roman om frihet.
En underhållande bok som är väl värd att läsa. Det är dock en roman så ha det i åtanke. Det är nog bra att ha läst något annat först, som Gauffin t.ex.

Johannesson, Lena, Björk, Tomas, Lärkner, Bengt, Eriksson, Yvonne, Mankell, Bia. 2007. Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000.
En kort notering om Aguéli, att han reste till Paris och Egypten, och lite om hans måleristil.

Millroth, Thomas och Stackman, Pelle. 1989. Svenska konstnärer i Paris.
Inte mycket om Aguéli men innehåller en del om hans liv i Paris och förhållandet till andra svenska konstnärer.

Aguéli, Ivan. 2019. Sidor tillägnade solen
Texter av Ivan Aguéli översatta av Bo Gustavsson, bland annat “Den rena konsten” och “Sidor tillägnade Merkurius”. Fyra essäer, tre översättningar och tre kritikerstycken. Även om man säkert kommer Aguéli närmare om man läser honom på originalspråket är denna samling ett speciellt sätt att komma honom inpå livet, tycker jag.

Wessel, Viveca (redaktör). 2002. Sverige och den islamiska världen
Om du är generellt intresserad av ämnet är det här en toppenbra bok. Den innehåller ett kapitel om Aguéli, skrivet av Wessel, som ger en bra bild av hans intresse för sufism, konvertering till Islam och vad det bettyde för hans liv och måleri.

Hogeman, Anders. 2012. Med Strindberg, Hill och Aguéli i Paris: På promenad i parissvenskarnas fotspår.
Inte mycket nytt om Aguéli egentligen (som du inte hittar i t.ex. Gauffin), men innehåller lite beskrivningar och foton av platser där han bott och vistats.

Sorgenfrei, Simon. 2018. Det monoteistiska landskapet: Ivan Aguéli och Emanuel Swedenborg
En kort men intressant betraktelse över Aguélis intresse för Swedenborgs läror och sufismen. Det finns en del noteringar om hur det kan ha påverkat Aguélis måleri, som jag finner speciellt intressanta.

Setterlind, Bo. 1982. Till en musiker.
Den här diktsamlingen är väl ett lite udda inslag. Men den innehåller dikten “Frände av ljus” som författats av Setterlind för minnesgudstjänsten som hölls när Aguélis kvarlevor jordfästes i Sala 1981 efter att ha transporterats från Barcelona.

Sillén, Tor. 1930. Minnen från skoltiden av gotländingar.
Personliga minnen av Aguéli från Gotland och Uppsala nedtecknade av Tor Sillén. Innehåller bara några sidor om Aguéli, men det är väl värt att läsa.

Konstnärsklubben. 1931. Bohemer och akademister: skrift utgiven av Konstnärsklubben vid dess 75-årsjubileum
Innehåller en essä av Yngve Berg som berättar om hur han träffade om umgicks med Ivan Aguéli i Paris 1910. Den finns också i Gauffin del 2.

Från Ling till Picasso: en konsthandlares minnen berättade genom Karin Jacobsson. 1965. Albert Bonniers Förlag
Innehåller några korta delar med anknytning till Aguéli, bland annat att konsthandlaren Gösta Olsson köpte “Blommor i vas” på auktion 1926 för 105 kronor.

Mandorf, Birgitta. 1991. Anna Sahlström: gårdens dotter. Vildgåsens förlag.
Innehåller ett kapitel om när Sahlström lärde känna Aguéli i Paris 1909.

Ådahl, Karin. 1989. Orientalismen i svensk konst: islamiska föremål, förebilder och influenser i konst och konsthantverk.
Innehåller några sidor om Aguéli. Tillför väl inget nytt som inte går att läsa i andra böcker, men är ändå intressant läsning.

Blomberg, Erik. 1959. Svenska målarpionjärer.
Nästan 30 sidor om Aguéli. Bygger till stor del på Gauffin, men fokuserar på Aguéli som målare.

Laurin, C. G. 1919. Människor. P. A. Norstedt & söners förlag.
Ett tiotal sidor om Aguéli som Laurin träffade en gång 1912. Inte mycket nytt som inte står att hitta i andra källor, men ändå en del detaljer som är värda att notera.

Lilja, G. 1955. Det moderna måleriet i svensk kritik 1905-1914. Allhem.
En hel del om Aguéli.

Sala Konstförening. Ivan Aguélis skissblock från Académie Humbert, Paris.
I original deponerat 1992 hos Sala Konstförening av Lars Gauffin. Finns att köpa på Aguélimuseet.

Fylkeson, E. 2019. Charmen: en bok med Sala som gemensam nämnare. Aprilvindens förlag.
Innehåller ett kort kapitel om Aguéli där författaren bland annat spekulerar om hans död.

Sijleholm, Ullla och Belin, Marion. 1993. Livstycken: västmanlänningar i när och fjärran.
Innehåller ett kapitel, åtta sidor, om Aguéli. Det verkar i huvudsak vara ett sammandrag av Gauffin och framför inte, vad jag kan se, någon ny information.

I tidskriften Aura finns ett antal artiklar som handlar om Aguéli. Aura. Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet, ISSN 2000-4419, Vol. 9 , 2017.