Masterprogrammet har börjat

Då har masterprogrammet börjat med första kursen: Konstkritik. Vi är bara någon vecka in är så det är för tidigt att säga något om den, annat än att det verkar spännande och intressant.