B-uppsats om Ivan Aguéli

Min b-uppsats i konstvetenskap har titeln ”Det oändligas expansion. En förklaring till Ivan Aguélis målning Gotländskt landskap med en biografisk metod” och den lades upp vid Linnéuniversitetet.

Abstrakt

Ivan Aguéli målade Gotländskt landskap 1892. Det är en landskapsmålning som tillsammans med andra målningar från samma tid representerar en tydlig kursändring i Aguélis konstnärskap. Med en biografisk metod spåras i uppsatsen möjliga anledningar till den nya inriktningen i Aguélis konst som de tar sig uttryck i Gotländskt landskap. Uppsatsen fokuserar på tiden före Aguélis första resa till Frankrike 1890, vad som hände i framförallt Paris, och tiden efter det, då han vistades en del på Gotland igen. Resultatet visar att den nya inriktningen i Aguélis konst kan spåras framförallt till hans möte i Paris med Emile Bernard vilket för Aguéli innebar en introduktion till syntetismens och symbolismens läror.

Du kan ladda ner den här.

Bloggar igen

Det var länge sedan, flera år faktiskt, sedan jag bloggade senast. Men nu kände jag att jag ville prova på det igen.

Vad ska det då handla om? Som bloggens namn antyder så ska det handla om mina studier i konstvetenskap.

Besök på Nationalmuseums arkiv

Idag var jag på besök på Nationalmuseums arkiv på Skeppsholmen i Stockholm. Mitt första besök på liknande arkiv eller bibliotek. Man får kontakta dem på förhand, säga till vad man vill titta på så de kan hämta det ur arkivet och boka en tid. Sen kommer man dit, får det material man begärt och får sitta i deras läsesal och titta igenom det. Jag hade bett att få se Gauffins sparade dokument från arbetet med Aguélibiografin vilket visade sig vara två kartonger med en mängd dokument. Jag fotade av allt med telefonen vilket blev runt 800 bilder. De måste jag nu gå igenom för att se vad som är värt något. Ett problem inser jag är att läsa deras handstil. Man skrev vackert på 40-talet, men inte alltid så lätt för oss att läsa. Det blir säkert fler besök där.