Reklamens retorik rullar på

I sommar läser jag Reklamens retorik. Vi har väl kommit runt halvvägs i kursen nu och det är en intressant kurs. Vi har lämnat in den första examinerande uppgiften och har två kvar.

Jag hade lite koll på retorik innan kursen, men jag lär mig nya begrepp och sätt att tänka på retorik. Kursen handlar som kurstiteln antyder om reklams retorik och handlar alltså inte bara om tal och text.

Och det är just i det jag tänker att det finns kopplingar både till mitt jobb som kommunikatör och mina vanliga studier i konstvetenskap.

Vad gäller hösten så väntar jag med spänning på antagningsbeskedet som kommer 12 juli. Då får jag veta om jag kommer in på masterprogrammet eller inte.

Hur det än går med det så har jag redan samlat på mig all kurslitteratur för de två kurser jag ska gå i höst om jag kommer in. Det gäller att vara förberedd.