Slutuppgift 4kd113

Nu har jag skickat in slutuppgiften på kursen 4kd113 Det bild- och konstvetenskapliga fältet. Det var tufft, men hoppas det är good enough.

Vi har haft mindre uppgifter under kursens gång, att läsa en del av texten och skriva en kortare text, ofta 2 000 tecken.

Men det här är den huvudsakliga inlämningsuppgiften, den vi får betyg på.

Din uppgift har två delar.

1. Den första är att karaktärisera det svenska konst- och bildvetenskapliga fältet genom att beskriva dess framväxt/historia och nutida karaktär. Förklara vilka yrkeskategorier och institutioner som agerar där idag och beskriv deras funktion för fältet. Omfattning 5 000 tecken (inklusive mellanslag) – referenser/fotnoter räknas dock inte in.

2. I den andra väljer du antingen konstkritik eller konstpedagogik att göra en fördjupad redogörelse för. Med hjälp av exempel hämtade från kurslitteraturen, redogör för vilka utmaningar som möter konstkritik resp. konstpedagogik (beroende på vilket du väljer) i dagens konst- och bildvetenskapliga fält. Avsluta med att helt kort göra en självständig, men informerad framtidsprognos för konstkritikens resp. konstpedagogikens (beroende på vad du väljer) ställning i fältet de närmsta tio åren. Omfattning 5 000 tecken (inklusive mellanslag) – referenser/fotnoter räknas dock inte in.

Det var en tuff uppgift, och så ska det väl vara, det är ju avancerad nivå i alla fall. När jag hade samlat på mig alla tankar, citat och annat så hade jag nästan 20 000 tecken (inklusive mellanslag). Ett slaktande av text behövdes alltså, vilket gör ont i själen ibland. Men jag slaktade, skrev om, skrev till, slaktade, filade, våndades osv.

Men nu är den inskickad, hoppas som sagt att den duger. Nu förbereder jag mig på nästa kurs, 4kd101 Konstvärldar.