Sommarkursen fortsätter – tittar fram emot hösten

Sommarkursen Reklamens retorik fortsätter. Jag håller som bäst på med inlämningsuppgift två (det är svårt att skriva max 200 ord om något) och har börjat med sista uppgiften. Och mitt i allt det tittar jag framåt mot höstterminen.

De kurser jag ska läsa i höst är Design och hantverk och Konstvärldar. Båda är ämnen jag inte har så mycket erfarenhet av och, ska jag vara ärlig, områden som jag inte har så mycket intresse av.

Men studier ska utmana och det kommer dessa två säkert göra.

Höstterminen består också av Avancerad kurs i konst- och bildvetenskapliga teorier och metoder samt Konstpedagogik. Men de båda kurserna tog jag föregående år, så borde kunna tillgodoräkna mig dem (konstigt vore annat, men har inte fått det bekräftat än).

Jag ser också fram emot att läsa på ett program. Det har jag inte gjort sedan jag pluggade företagsekonomi på 90-talet. Sen jag började studera igen har jag bara läst fristående kurser (och kan bli lite imponerad av det ibland, att det har gått liksom).

Att läsa på program innebär bl.a. att jag har kurserna bestämda framöver några år och behöver inte söka kurser varje termin. Det ser jag fram mot.

Programmet, som jag skrivit om förut, är visserligen på distans, men heltid, vilket blir en utmaning. Och programmet är två år, fyra terminen, med en mastersuppsats sista terminen. Det är dock inget som säger att man måste klara av det på två år, vilket ger en ventil att dra ut på det om jag känner jag måste det.

Med det sagt så är min inriktning att klara av det på två år och då blir det mastersuppsats våren 2024.