Studierna tuffar på

Jag läser vidare på kursen Det konst- och bildvetenskapliga fältet. På torsdag ska en ny text in. Vi får uppgifter med inlämning varannan vecka ungefär. Läs en viss del av kurslitteraturen, skriv ett svar på säg 2500 tecken, posta det i kurswebben (Moodle) och kommentera minst en annan students inlägg.

Det är ett bra format för det tvingar mig att läsa litteraturen. Det är mindre bra för formatet varieras inte och så var det också på föregående kurs Konstkritik.

Men det innebär också att uppgifterna är relativt enkla att göra. Jag läser den angivna litteraturen väldigt fokuserat på att hitta det jag ska skriva om. Så fokus på att lösa uppgiften snarare än på att läsa allt.

Full fokus på good enough.

Uppgiften med inlämning på torsdag lyder så här:

Med utgångspunkt i den här modulens läsanvisning: karaktärisera konstkritikens ställning i det konst- och bildvetenskapliga fältet. Vilken betydelse har konstkritik? För vem? Redogör även för konstkritikens viktigaste uppgifter – nämn två eller tre och motivera! Skriv minst 2 500 tecken, max 3 000 tecken. Skriv i en tråd i forumet här, och kommentera sedan eller ställ en fråga till en kurskamrats inlägg! Gör det gärna så snart som möjligt, men senast vid angiven deadline.